line decor
 
line decor
line decor

‘ Let op ! Geld lenen kost geld ’

line decor
Stoel Hypotheken

Download Dienstverleningsdocumenten (DvD)

Hypotheek advies

Sedert de start van de onderneming Stoel Assurantiën in 1987, is hypotheekadvisering altijd een onderdeel van het bedrijf geweest. Door de toename van de vraag en de diversiteit van hypotheekproducten, is in de jaren negentig besloten, deze financiele tak apart te gaan organiseren en zo ontstond Stoel Hypotheken. Complexiteit van producten, maar ook het ontstaan van wildgroei aan de aanbiederskant, heeft de Autoriteit Financiele Markten (de AFM) doen besluiten om adviseurs verplicht te laten certificeren per 1 oktober 2007. Men hoopt zo de kwaliteit van de adviseurs te verbeteren, de drempel voor toetreding te verhogen en zo de consument beter te beschermen tegen slechte risicovolle adviezen, die vaak alleen tot doel hebben om het honorarium van de adviseur te verhogen. Wij scharen ons als bedrijf zeker achter de motieven van de AFM en staan sinds 2007 te boek als Erkend Hypotheekadviseur. Dit keurmerk is voor ons waardevol, we willen dit predicaat graag behouden en dat geeft u als consument een stuk bescherming. Overigens leverde de voorgaande 20 jaar hypotheekadvisering zonder certificering ook nog nooit een klacht op, iets waar we best trots op zijn. Ons uitgangspunt is een duurzame relatie opbouwen met een klient.

Tarief opbouw

Natuurlijk verdienen wij ook aan de verkoop van hypotheken. Soms zijn daarmee behoorlijke bedragen gemoeid. De arbeid en de uren die daar bij het afsluiten van de hypotheek tegenover staan, lijken dan overmatig beloond. Echter een looptijd van een hypotheek is meestal 30 jaar en in die jaren is er vaak sprake van 2e (kleine) hypotheken, die nauwelijks honorarium opleveren, maar wel bijna net zoveel tijd kosten als de eerder genoemde 1e hypotheek. Tevens zijn er tussentijds bij renteverlengingen, scheidingen etc. kosteloze bemoeienissen en adviezen. Kortom wij beschouwen een afsluitprovisie als een vooruitbetaalde beloning, waarbij u als consument het recht heeft om de gehele looptijd van de hypotheek ons in te kunnen schakelen, zonder dat u daarvoor een factuur van ons ontvangt. De AFM, maar ook de consumentenbonden, hebben hierover een soms wat andere mening. Op dat vlak zijn wij het niet altijd eens met genoemde instanties. Wij zullen u echter ten allen tijde inzage geven in de door ons te verkrijgen provisies, indien u dat wenst. Bent u van mening dat u toch liever op uurbasis wenst te worden gefactureerd voor de werkzaamheden is dat absoluut mogelijk. We zullen dan samen een inschatting proberen te maken van het aantal arbeidzame uren en de daaruit voortvloeiende kosten. Deze uren plus de verdere (vaste) kantoorkosten worden verantwoord in een overzicht. Afsluitprovisies en ons uur-tarief worden alleen in een persoonlijk onderhoud aan u medegedeeld.

Onafhankelijk intermediair

Stoel Hypotheken is een onafhankelijk intermediair, hetgeen inhoudt dat wij aan geen enkele financiele instelling zijn gebonden. Wij werken samen met ca. 30 hypotheekverstrekkers en bieden u hypotheken met rentevastperiodes van 1 maand tot 30 jaar. Ook voor mensen met een eigen bedrijf (eenmanszaak,VOF of BV) dan wel een middenstandsbedrijf, bieden wij tal van mogelijkheden. Regelmatig ontstaat er dan een combinatie met een zakelijke rekening-courant of bedrijfskrediet. De begeleiding naar binnen bij een zakelijke afdeling van een (handels-)bank, kan door ons ook worden verzorgd. Stoel & Partners herbergt ook een zelfstandig intermediair van de Regiobank. Vanzelfsprekend bevelen wij hen in het bijzonder aan, ook daar waar het gaat om spaarconstructies, betaalrekeningen etc.